Een nieuwe
woningcorporatie
voor Groningers

Groninger Woongenootschap zoekt ambassadeurs en bestuurders

Eind 2016 richtten we het Groninger Woongenootschap op – dé nieuwe woningcoöperatie voor Groningers die tussen wal en woonboot dreigen te vallen. Het afgelopen jaar hebben we veel gesprekken gevoerd, ons netwerk uitgebreid en mogelijke locaties verkend. Nu is het tijd om een volgende stap te zetten, om zo ons doel te bereiken: hoogwaardige, duurzame en betaalbare woningen realiseren voor de middengroep in de stad Groningen.

Onze focus ligt op starters, kleine ondernemers, (jonge) stadsgezinnen, alleenstaanden, voormalige tijdelijke huurders en diverse andere bijzondere woondoelgroepen. Hoewel we de grens niet hard hanteren, betreft het over het algemeen mensen met een (gezamenlijk) jaarinkomen van tussen de € 30.000,- en € 60.000,- bruto per jaar. Daarnaast richten we ons ook op bijzondere niches en afwijkende woonwensen die een verrijking kunnen zijn voor het aanbod in de stad.

De volgende stap voor het Groninger Woongenootschap willen we niet alleen zetten. We zoeken ambassadeurs, tevens bestuurders van de Stichting Groninger Woongenootschap i.o. We zetten zelf lijnen uit en vragen rond.

Het Groninger Woongenootschap zoekt:

  • een voorzitter: iemand met een groot hart voor volkshuisvesting die zijn of haar kennis en ervaring graag wil inzetten voor het verder van de grond krijgen van het initiatief;
  • een über-netwerker: iemand voor wie alle deuren in Groningen al open staan en die ons verhaal en onze missie verder verspreidt;
  • een financieel expert: iemand met kennis van innovatieve investeringsmodellen, durf en goede contacten in de financiële sector;
  • een jurist: iemand met een scherp oog voor alle relevante juridische constructies die buiten de gebaande paden durft te denken;
  • een sociale verbinder: iemand die zelf een vertegenwoordiger is van de doelgroep(en), graag verbanden legt en sterk is in het communiceren van het verhaal van het Woongenootschap.

Als vanzelfsprekend blijft Platform GRAS als initiator van het Groninger Woongenootschap betrokken. Want: vooruitgang zij ons doel en door eendracht zijn wij sterk!

Ken je iemand die zich graag wil inzetten voor de ambities van het Groninger Woongenootschap? Wie moeten we zeker benaderen? Of sta je zelf te trappelen om op te treden als ambassadeur en bestuurder? Laat het ons dan weten! Laat het ons dan weten en mail ons!

De opgave

Groningen is een geweldige stad om in te wonen. In deze stad verdient iedereen een fijn en prettig huis. Toch is het voor steeds meer mensen lastig om een geschikte woning te vinden. Het probleem doet zich niet alleen voor in de sociale woningbouw. Ook steeds meer middengroepen vinden maar moeilijk een passend en betaalbaar huis: van kleine ondernemers en zzp’ers tot alleenstaanden, (jonge) stadsgezinnen en starters op de woningmarkt.

Veel vertegenwoordigers van deze doelgroepen verdienen (net iets) te veel voor sociale huur. Aan de andere kant zijn koop en commerciële huur niet haalbaar, zeker in de huidige overspannen markt. Bovendien hebben veel vertegenwoordigers bijzondere of afwijkende woonwensen die ze, los van prijs en financiering, niet 1-2-3 terugvinden in het bestaande aanbod. En nieuwbouw of herontwikkeling? Helaas, zeker in een stad als Groningen ligt de focus op duurdere woningen in de particuliere sector, jongerenhuisvesting en, in mindere mate, sociale woningbouw. Voor de middengroepen wordt niet of nauwelijks gebouwd.

We mogen het als stad natuurlijk niet laten gebeuren dat bepaalde doelgroepen buiten de (woon)boot vallen. Niemand zit te wachten op een gedeelde stad waarin alleen ruimte is voor dure koop en sociale huur. Daarnaast zijn juist de genoemde middengroepen van groot belang voor de stedelijke economie, de leefbaarheid en de dynamiek in de stad. Er moet dus wat gebeuren.

Naar een nieuwe corporatie

Maar hoe gaan we dat doen? Hoe dichten we het gat tussen sociale huur en dure koop? Kunnen we de stad uitdagen om de middengroepen meer en beter te bedienen? Op grond van de huidige praktijk constateren we dat de oplossing waarschijnlijk niet van bestaande partijen gaat komen. Onze bestaande corporaties zijn met handen en voeten gebonden aan hun sociale taak. En veel commerciële ontwikkelaars kiezen voor die delen van de woningmarkt die voor snelle revenuen zorgen.

Willen we echt verandering bieden, dan zijn er nieuwe instrumenten nodig. Samen met een ambitieuze groep ontwikkelaars, architecten, planeconomen en andere stadsmakers denkt GRAS dat het daarbij de hoogste tijd is voor een nieuwe Groninger woningcorporatie: het Groninger Woongenootschap. Het genootschap gaat zich sterk maken voor hoogwaardige betaalbare huur- en koopwoningen, voor bijzondere nieuwe woningen en woonconcepten die het woningaanbod van de stad gaan verrijken.

De doelgroep

Het Groninger Woongenootschap is er niet voor iedereen. We houden ons niet bezig met sociale woningbouw. Die ‘markt’ is voor de bestaande corporaties. Ook richten we ons niet op het hogere segment. Onze focus ligt op starters, kleine ondernemers, (jonge) stadsgezinnen, alleenstaanden, voormalige tijdelijke huurders en diverse andere bijzondere woondoelgroepen. Hoewel we de grens niet hard hanteren, zal het over het algemeen gaan om mensen met een (gezamenlijk) jaarinkomen van tussen de € 30.000,- en € 60.000,- bruto per jaar. Daarnaast richten we ons ook op bijzondere niches en afwijkende woonwensen die een verrijking kunnen zijn voor het aanbod in de stad.

Onze uitdaging

Het Groninger Woongenootschap ontwikkelt slim, duurzaam en zonder winstoogmerk. We zijn een progressieve en ondernemende corporatie die kansen pakt waar andere partijen obstakels zien. Dat doen we graag en zo veel mogelijk met onze doelgroep(en), ofwel: onze woongenoten. Betaalbaarheid en hoogwaardige kwaliteit staan centraal. Zeker wat betreft de kwaliteit kijken we verder dan de woning alleen. We streven naar een kwalitatieve aanvulling op het bestaande woningaanbod, die positief uitwerkt op de buurt en de leefomgeving.

Het Groninger Woongenootschap staat voor innovatie. Dit werkt ook door in de gehanteerde financierings- en ontwikkelmodellen. We streven naar bijzondere combinaties van huur en koop en gaan op zoek naar investeerders die met hart voor de stad mee willen bouwen aan een ongedeeld Groningen.

Wilt u ook woongenoot worden?

Met ons meedenken of helpen het Groninger Woongenootschap zo snel mogelijk van de grond te krijgen? Dan bent u van harte welkom! Want: vooruitgang zij ons doel en door eendracht zijn wij sterk!